Dotacje

1. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

W roku 2011 nasza firma zrealizowała projekt o wartości 300.000 PLN pt. „Zakup zaawansowanego technologicznie systemu pomiarowego składającego się z tachimetru oraz systemu GPS” (numer umowy UDA-RPPD.01.04.02-20-118/10-00). Projekt ten był współfinansowany ze środków RPOWP gdzie kwota wsparcia wyniosła 150.000 PLN, co stanowiło 50% wartości inwestycji. Okres realizacji projektu wynosił 3 miesiące. Projekt został zrealizowany i rozliczony zgodnie z założeniami i sporządzonym wnioskiem, bez opóźnień, w terminie przewidzianym w umowie.

Dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków RPOWP nasza firma wprowadziła nowe usługi do swej ofert, oraz w znacznym stopniu unowocześniła dotychczas świadczone. Możliwe było to poprzez zakup nowoczesnego tachimetru wraz z systemem GPS. Zostaliśmy pierwszym w województwie podlaskim użytkownikiem zestawu SmartPoleVIVA. System ten składający się z połączonego tachimetru TS30 i systemu GPS tworzy nieograniczone możliwości lokalizacji i namierzania punktów geodezyjnych. Zestaw eliminuję potrzebę zakładania punktów osnowy (stałych punktów geodezyjnych), które często w wyniku naruszeń generują błędne odczyty.

 

Do nowych usług w ofercie można zaliczyć:

  • Geodezyjne badanie przemieszczeń
  • Geodezyjne badanie geometrii konstrukcji stalowych w poszczególnych etapach ich budowy

 

Do usług które zostały unowocześnione dzięki zakupom sprzętu współfinansowanego w ramach dotacji można zaliczyć:

  • Robotyczne pomiary sytuacyjno – wysokościowe
  • Obsługa geodezyjna budowy w warunkach nocnych
  • Wymiana danych pomiarowych z pozycji instrumentu Leica  pomiędzy użytkownikami , biurem
  • Pomiary bezlustrowe i skanowanie powierzchni na duże odległosci


Efektem wprowadzenia nowych usług do ofert, a także znacznemu unowocześnieniu już istniejących było możliwe stworzenie 2 nowych miejsc pracy.

 

2. Dotacja z programu PHARE 2003
W roku 2006 nasza firma zrealizowała projekt o wartości 30.000 EUR pt. „Zakup nowoczesnego systemu satelitarnego GPS służącego do dokonywania pomiarów geodezyjnych” (numer umowy dotacji 2003/004-37-/05.04/08/0102). Projekt ten był współfinansowany ze środków PHARE 2003, gdzie kwota wsparcia wyniosła 15.000 EUR, co stanowiło 50% wartości inwestycji. Okres realizacji projektu wynosił 3 miesiące. Projekt został zrealizowany i rozliczony zgodnie z założeniami i sporządzonym wnioskiem, bez opóźnień, w terminie przewidzianym w umowie.

 

Fundusze PHARE

Fundusze PHARE w województwie podlaskim