O firmie

     Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEO-SERWIS” Andrzej Ignatowicz, Andrzej Kamiński, s.c. istnieje na rynku od grudnia 1996 roku. Od samego początku firma świadczy usługi geodezyjne i kartograficzne w bardzo szerokim zakresie: od usług związanych z dokumentacją formalno-prawną nieruchomości, regulacją stanu prawnych nieruchomości, usługami standartowymi związanymi z tworzeniem map do celów projektowych do obsługi wielkich budów drogowych, przemysłowych, handlowych, mieszkaniowych na terenie miasta Białegostoku i województwa podlaskiego. Firma wykonuje również duże projekty związane z restrukturyzacją rolnictwa (tj. modernizacją ewidencji gruntów na wsiach).

     Firma nasza wykonuje usługi geodezyjne dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Supraślu, MPEC w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, i wielu innych jednostek samorządowych na terenie naszego województwa.

Największe obsługiwane przez naszą firmę inwestycje to m.in.:

 • Budowa budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku,
 • Budowa skrzyżowania i tunelu drogowego w Białymstoku przy skrzyżowaniu ul. Składowej i Popiełuszki
 • Budowa przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej
 • Budowa osiedla mieszkaniowego TBS w Białymstoku (kilkadziesiąt budynków mieszkalnych wielorodzinnych, infrastruktura towarzysząca, drogi, dojścia i dojazdy),
 • Budowa hipermarketu MAKRO,
 • Budowa supermarketów AUCHAN i LEROY MERLIN,
 • Budowa osiedla Leśna Polana w Białymstoku,
 • Budowa hali FURNEL w Hajnówce,
 • Budowa galerii „Biała” w Białymstoku
 • Przebudowa i remont ulicy Elewatorskiej w Białymstoku.
 • Budowa ul. Maczka w Białymstoku wraz z zespołem estakad drogowych
 • Budowa supermarketu „Castorama” w Białymstoku
 • Wykonanie map do celów projektowych obwodnicy Augustowa
 • Budowa Kampusu Uniwersyteckiego w Białymstoku

 
Stała współpraca również jest prowadzona z:

 • POLBUD S.A.
 • UNIBEP S.A.
 • FADBET S.A.
 • WARBUD S.A.
 • AUCHAN POLSKA Sp z o.o.
 • INSTAL BIAŁYSTOK S.A.
 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
 • MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
 • MOTA – Engil Central Europe S.A.
 • PPUH „Kombinat Budowlany” Sp. z o. o.
 • PPUH „RODEX” Sp z o. o.
 • Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BIRKBUD”
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY – ŁÓDŹ S.A.


 
     Współpracujemy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, w szczególności z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji. Wydział ten prowadzi wiele naukowych badań w zakresie geomatyki, geodezyjnych pomiarów szczegółowych, geodezyjnej techniki pomiarowej, geodezji wyższej, astronomii geodezyjnej, geodezji inżynieryjnej i miejskiej, kartografii, topografii, geodezji obszarów rolnych i leśnych, szacowania nieruchomości i prawa geodezyjnego.